Fejlfinding

Hvis din varmepumpe opfører sig mærkeligt

Min varmepumpe stopper en gang imellem ?


Når det er koldt og fugtigt udenfor og din varmepumpe kører, vil der komme rimfrost/is på bagsiden af udedelen. Dette is skal væk en gang imellem så det ikke bliver til en stor isklump. Derfor er varmepumpen fra fabrikken programmeret til og afrime ligesom de fleste kølefryse skabe man kender idag.


Når afrimningen er i gang stopper inde delen i en kort periode på 5-10 minutter, der kan forekommekold luft og lyde/rungenfra varmepumpes indedel og udedel når dette forgår, dette er ganske normalt, man må ikke slukke for varmepumpen i afrimnings perioden.


I afisning cyklussen oplever man typisk at lampen “POWER” “DEICE””OPERATION” blinker (afhængig af model)


Det damper ud af udedelen


Damp fra udedelen er ganske normalt i afrimnings perioden (Vintersæson).


Min varmepumpe siger lyde


Varmepumper er ikke lydløse og køre vidt forskellige fra år til år. Det er normalt at høre lyde som blæsestøj, knækken, klikken, lyden af væske der løber i systemet under drift, dette er ganske normalt og skader ikke varmepumpen.


Det "sisler" når nanoe X filter er slået til


Når "nanoe X" er slået til, kan man normalt høre en svag summelyd fra indendørsenheden under nanoe™X-drift. Sluk på nanoeX knappen for at slå det fra.


Der løber vand ud af udedelen


Når varmepumpen afrimer, løber der vand fra udedelen. I fugtigt vejr kan mængden af vand være stor. Der kan løbe mellem 10 og 20 liter vand ud pr. døgn. Dette er helt normalt og et tegn på, at afrimningen fungerer, som den skal.


Mængden af vand kan også variere meget mellem de forskellige varmepumper. Din pumpe kan afgive store mængder, mens din nabos knap nok drypper.


Hvis du er nervøs for, at vandet er for tæt på huset, bør du diskutere sagen med din installatør. En løsning kan evt. være at grave en plade ned der skråner væk fra huset og føre vandet en smule væk fra huset.


Der er 3-4 cm is på bagsiden af udedelen (Ikke rimfrost)


I visse tilfælde kan udedelen bygge op med is på lamellerne bag udedelen, hvis udedelen er udsat for meget kold vind eller fugtigt vejr efterfulgt at frost.


Man kan afhjælpe fejlen ved at sætte anlægget på aircondition i 15 min. (gentag efter behov) så anlægget laver varme i udedelen, rest is kan tages med varmt vand i en vandkande der hældes forsigtig på lamellerne bag udedelen (OBS: Max halvt op på lamellerne på udedelen) TAG STRØMMEN FRA ANLÆGGET INDEN.


Hvis opbygning af is gentager sig flere gange på kort tid skal anlægget efterses for fejl.


Skal varmepumpen efterses ?


En luft/luft-varmepumpe, der benyttes til opvarmning af et helårshus, bør have et serviceeftersyn af en autoriseret montør én gang om året – uanset om det er lovpligtigt eller ej, Service kan bestilles på telefon: 20718081.


Serviceeftersynet består af følgende momenter:


1. Temperaturkontrol i varme-/køledrift
2. Kontrol af strømforbrug i varme-/køledrift
3. Kontrol af arbejdstryk i varme-/køledrift (afh. af 1+2)
4. Rengøring af indedel (trykluft og evt. affedtningsmiddel)
5. Disinficering af indedelen
6. Rengøring af udedel (trykluft)
7. Visuel inspektion af installationen
8. Kundens eventuelle spørgsmål


Hvor tit skal filterne renses ?


Filtrene i indedelen skal renses afhængig af drifttiden, helårshuse anbefales hver 14. dag. Filterne renses med en kost, støvsuges eller afvaskes i lunkent vand opvaskemiddel og en blød opvaskebørste. (Vær opmærksom på at nogle af filtrene ikke kan tåle vand)


Hvad skal min varmepumpe indstilles på ?


Du bestemmer selv hvilken grader du indstiller varmepumpen på, 22ºC er normal inde temperatur. Afhængig af varmepumpe model vises enten tekst “HEAT” eller et "SOL" icon i fjernbetjening.


Hvis du skal have varme: Indstille fjernbetjeningen på “HEAT” eller “SOL” “22ºC” og “AUTO FAN”

Hvis du skal have køling: Indstille fjernbetjeningen på “COOL” eller “ISKRYSTAL” “22ºC” og “AUTO FAN”


Varmepumpen varmer ikke ?


Hvis din varmepumpe ikke varmer, giver kold luft eller opfører sig mærkeligt, kan det skylles at den er indstillet forkert eller at den ikke har modtaget de indstillinger du har fortaget via fjernbetjeningen.


Prøv denne test herunder:

  1. Sluk for strømmen på kontakten til varmepumpen vent 10 sek. tænd for strømmen igen.
  2. Byt batterierne i fjernbetjeningen.
  3. Rens filterne (hvis lamellerne er blokket til, ring efter service på +45 20718081)
  4. Indstil fjernbetjeningen på “HEAT” “30ºC” og “AUTO FAN”
  5. Sluk for varmepumpen via fjernbetjeningen og tænd igen, vent 30 minutter.


Hvis ingen af tingene virker ring til +45 20718081 for at anmelde fejlen.


Filterne bør renses 1 gang om måneden. Filterne kan renses med en støvsuger, kost eller under vandhanen (Lunken vand, opvaskemiddel, blød børste), det tager kun få minutter. Jorenere filtrene er, des mere økonomisk og bedre kører varmepumpen.


Timerlampen blinker, og varmepumpen slukkes ?


Hvis timerlampen begynder at blinke, betyder det, at der er opstået en fejl i varmepumpen. Du skal derfor finde fejlkoden og derefter slukke pumpen og anmelde fejlen til din installatør eller forhandler.


Forsøg først afsnit“Varmepumpen varmer ikke”hvis dette ikke virker gå videre herunder.

  1. Tryk på CHECK på fjernbetjeningen i mindst fem sekunder, indtil den går i selvdiagnosticeringstilstand. På free multi-enheder, hvis modelbetegnelse indledes med CS-ME, trykkes i stedet på TIMER UP.
  2. Tryk på pileknapperne for TIMER (for CS-XE9EKE og CS-XE12EKE trykkes i stedet på pileknapperne for TEMP) for at bladre gennem fejlkoderne.
  3. Når den rette fejlkode findes, afgiver indedelen en biplyd i fire sekunder (på CS-XE9EKE og CS-XE12EKE tændes POWER-lampen i 30 sekunder). Hvis fejlkoden ikke stemmer overens med fejlen, afgiver indedelen kun en kort biplyd (og POWER-lampen blinker kun én gang på CS-XE9EKE og CS-XE12EKE).
  4. Hvis der ikke trykkes på nogen knapper inden for 30 sekunder, eller hvis der igen trykkes på CHECK, vil fjernbetjeningen skifte fra selvdiagnosticeringstilstand til de almindelige driftsindstillinger.
Læs også om vores Varmepumpeskjuler eller Varmepumpeservice