SMS Styring Fejlfinding

Hvis din sms styring opfører sig mærkeligt

Troubleshooting, enheden funger ikke:

“SYS” lampenafgiver et langt rød blink, efterfulgt af 5-9 grønne blink i “GSM” dette fortager sig i loop, dette betyder normalt et defekt simkort.

  1. PIN koden er ikke deaktiveret korrekt på sim-kortet. (fjern pinkoden på kortet i en mobiltelefon. Læs evt. brugervejledning for telefonen)
  2. Fejl/forkertsim-kort. (Køb et 2G/GSM/2G3G sim-kort)
  3. Kan jeg bruge et 3G eller 4G simkort, Nej det skal være et 2G (TDC, Telenor eller Teliaanbefales –Tjek mastdækning på din adresse: LINK)

Er den rigtige varmepumpemodel valgt i APP’ens opsætningen ?(Opsætning, Enhed, Vælg din enhed)

Virker sim-kortet ?(test det evt. i en mobiltelefon)

Er der strøm på kontakten ?(SMS Styringen kan blinker selvom der er slukket for kontakten, der er et batteri i enheden)

Sidder SMS styringen i samme rum som varmepumpen ?

Er der noget der dækker for Styringen ?(Gardiner, Møbler ect.)

Sidder ir-øjet på sms styringen, lige over for ir-modtager øjet på varmepumpen ?(Max 6 meter imellem enhederne)

X

OBS! LUKNING AF TALATIDSKORT 23.08.20:

Taletidskort udgår, Producenten har lavet en aftale medSIMSERVICE.DKpå et billig årsabonnement.


Hvad betyder lysene på enheden:

“GSM” lampen siddertil venstre, “SYS” lampen sidder til højre, “IR” lysene sidder i midten ovenover hinanden, i ældre modeller er der kun en Infrarød lampe. (IR lampen er altid lidt større end de andre lamper)

Forberedelse af SIM-kort:

Hvis du selv har et sim-kort med telefon nummer, skal du være sikker på at det er et2G sim-kortder kan kører på GSM900/GSM1800 netværket.

VIGTIGT! Hvis PIN-Koden er aktiv på sim-kortet, skal koden de-aktiveres, tag sim-kortet og stik det i entelefon og fjern PIN koden.

Opsætning af CTSmall enheden på væg.

Montér enheden max 6 meter væk,så “IR øjet” har direkte udsyn til IR modtageren på varmepumpen (afhængig af model, se i manualen til din varmepumpe)

Tilslutenheden med denmedfølgende ledningtil et 240V stikkontakt.

Første gang vi tænder for strømmen:

  1. Tænd for strømmen til enheden.
  2. Stik SIM-kortet indi sidenpåSMS enheden så du hører et “klik” (Husk at vende kontakt fladen rigtigt).
  3. Lamperne “SYS” og “GSM” flasher i ca. 3 sekunder,når dulige tænder for enheden, dette er ganske normalt.
  4. Efter ca. 5-10 minutter afgives der 3 grønneblink i “GSM” lampen efterfulgt af 1 grønblink i “SYS” lampen dette fortsætter i loop, enheden har fundet telemasten og er klar til brug.

Opsætning via APP:

Download opsætningsvejledning: HER…

Opsætning via SMS-kode:

For at SMS styringen virker skal den sættes op med disse 4 sms’er OBS. der er forskel på store og små bogstaver samt der er ikke mellemrum mellem ordene.

Send en sms til enheden’stelefon nummer der hedder:

1234,Brand,varmepumpe model (Find hvilken varmepumpe du har under her)
1234,Low,5 (Hvis ingen “temperatur lav”alarm ønskes skrives 0)
1234,PhN1,+4512345678 (Indsæt eget telefon nummer, husk landekode)
1234,Name,Sommerhuset (Indtast navn efter eget valg)

Enheder er nu opsat, prøv nu at send en tænd på 22º sms, til varmepumpen:1234,Heat,22

Varmepumpen skulle nu give et “bib” og varme optil 22ºC, hvisvarmepumpen ikke siger “bib” kan du evt, prøve at dreje CTSmall enheden mod varmepumpen.

X

X


X

Brugermanual:CTSmall SMS, CT-SMS PRO